Sign In

Drefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol/ Future Audit Arrangements for Community and Town Councils in Wales

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Ar-lein/ Online
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Mae’r gweminar yma’n dilyn ein hadroddiad diweddar ar Drefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol. Caiff mwy o wybodaeth, gan gynnwys agenda, ei rannu yn fuan.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael.

Cysylltu a'r Gyfnewidfa Arfer Da

I gysylltu a'r tim Cyfnewidfa Arfer Da, ebostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoihysbysiad preifatrwyddi gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio �'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

------------------------------------------------------------------------------------------

This webinar follows on from our recent report Future Audit Arrangements for Community and Town Councils in Wales. Further information including the agenda will be shared with you shortly. 

We will notify you when more information is available.

Contact GPX

To contact the Good Practice Exchange team, please email: good.practice@audit.wales.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

We provide adelegate privacy notice [opens in new window], telling you how we deal with your personal data as part of the registration process.

Where to Find Us

Get Directions